Training & Coaching
De reisbranche heeft een welhaast chronisch tekort aan gekwalificeerd personeel. Met name op managementniveau sluiten opleidingen niet goed aan bij de actuele vraag. Gevolg is dat men young potentials vaak te snel en ongecoached in het diepe gooit. Daarnaast hebben werknemers vaak niet het 'geduld' om binnen de bedrijfstak ervaring op te doen en hun talenten te laten rijpen.
Investeer in uw personeel; geef behalve leiding ook coaching! U zult merken dat men uw bedrijf niet alleen meer als werkgever gaat zien maar ook als leerschool. Dit kweekt loyaliteit met als gevolg dat u minder personeelsverloop op kwetsbare posities gaat krijgen!

Vanuit onze praktijkervaring kunnen wij dit traject op de achtergrond begeleiden. Inkopers en productmanagers worden met regelmaat getraind en gecoached wat de kwaliteit van hun werk zal verbeteren.

Verder kunnen wij u ook behulpzaam zijn bij het werven en selecteren van kaderpersoneel.

Voorbeelden